Logo

Żołna w Buszkowicach (projektowany)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Lokalizacja: pow. przemyski, gm. Żurawica
Typ: faunistyczny

Powierzchnia projektowanego rezerwatu to ok. 4,55 ha. Ma chronić stanowiska lęgowe żołny Merops apiaster, jednego z najbarwniejszych i jednocześnie najrzadszych gatunków lęgowych w Polsce.

Powierzchnią obejmuje pocegielniane wyrobisko lessowe z mozaiką pól i łąk w otoczeniu sadów i ogrodów z roślinnością ciepłolubną oraz pojedynczymi drzewami (klon, wierzba, topola, jesion) i krzewami (głóg, tarnina). Kolonia żołny położona jest w skarpie nieczynnego wyrobiska, w pobliżu pozostałości po starej cegielni i nasypu linii kolejowej. Teren projektowanego rezerwatu wraz ze skarpą wyrobiska stanowi własność prywatną. Na terenie cegielni Buszkowice żołna gniazduje od 1965 roku, w zmiennej liczbie od kilku do kilkunastu par, tworząc obecnie największą kolonię lęgową tego gatunku w Polsce.

Oprócz żołn na terenie projektowanego rezerwatu dogodne warunki do gniazdowania znajdują również jaskółki brzegówki, wilgi, dudki i pokrzewki jarzębate.

Tagged under: Pogórza karpackie

loga2
Projekt Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik) współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

 

Strona www.karpaty.turysyka.pl została rozbudowana w ramach zadania publicznego pn. "Rewitalizacja Drogi msit logo 182x182św. Jakuba na Podkarpaciu - VIA REGIA" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.