Logo

Jezioro Pniów

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Lokalizacja: pow. stalowowolski, gm. Radomyśl nad Sanem
Typ: wodny

Utworzony został w roku 1956, na obszarze 4,15 ha w pobliżu miejscowości Pniów. Położony jest w północnowschodniej części Kotliny Sandomierskiej, pomiędzy Równiną Rozwadowską i Doliną Sanu. Rezerwat to jedno z ostatnich naturalnych miejsc występowania kotewki orzecha wodnego w dorzeczu Sanu i środkowej Wisły. Gatunek ten został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin jako krytycznie zagrożony. Główną przyczyną jego zanikania jest obniżanie się poziomu wód w niewielkich stawach, jeziorach i starorzeczach, a także chemiczne skażenie wód. Rezerwat obejmuje dwa bezodpływowe jeziorka, jego powierzchniowa zlewnia własna wynosi 9,5 km2. Znajduje się w niewielkiej odległości od rzeki San, graniczy także z pastwiskiem należącym do miejscowości Pniów, częściowo jego granicę stanowią obwałowania rzeki Strachockiej oraz moczary.

Obszar starorzecza posiada głębokość wody na poziomie 20–60 cm, podwodna toń pokryta jest łąkami z moczarki kanadyjskiej i rogatka sztywnego. W grupie roślin zakorzenionych w dnie i pływających na powierzchni wody, poza kotewką, dominuje grążel żółty, sporadycznie rdestnica nawodna.

Głównym zadaniem ochronnym w rezerwacie jest utrzymanie właściwych stosunków wodnych niezbędnych do życia kotewki. Przyczyną zanikania kotewki orzecha wodnego jest także postępująca w bardzo szybkim tempie eutrofizacja wód powierzchniowych. Orzech wodny jest rośliną jednoroczną, o pływających liściach, zakorzenioną w dnie akwenu na głębokości od 1 do 2 metrów. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Jesienią liście zamierają. Kotewka rośnie przeważnie na podłożu mulistym lub gliniasto- ilastym.

Tagged under: Kotlina Sandomierska

loga2
Projekt Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik) współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

 

Strona www.karpaty.turysyka.pl została rozbudowana w ramach zadania publicznego pn. "Rewitalizacja Drogi msit logo 182x182św. Jakuba na Podkarpaciu - VIA REGIA" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.