Logo

Suchy Łuk

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Lokalizacja: pow. leżajski, gm. Leżajsk
Typ: torfowiskowy

Utworzony został w roku 1990, na powierzchni 9,97 ha niedaleko Brzózy Królewskiej. Znajduje się na obszarze Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego w Kotlinie Sandomierskiej. W okresie ostatniego zlodowacenia San pokryty był warstwą lodu, który ustępując pozostawił kilkudziesięciometrową warstwę osadów morenowych. W południowej części Kotliny na wysoczyznach osady morenowe uległy znacznemu zerodowaniu. Efektem było powstanie gleb zarówno piaszczystych, jak i gliniastych oraz wielu jezior, bagien i rozlewisk. Bagna te na terenach przepływowych tworzyły zbiorowiska olsów, zaś w terenach bezodpływowych tworzyły się torfowiska wysokie i niskie. Jednak po II wojnie światowej na skutek prac melioracyjnych obszary podmokłe w znacznym stopniu zanikły.
 
Współcześnie jednym z nielicznych zachowanych torfowisk wysokich dawnej Puszczy Sandomierskiej jest położone torfowisko „Suchy Łuk” porośnięte w części karłowatym drzewostanem sosnowym tworzącym bór bagienny. Obejmuje ono niewielkie lokalne zagłębienie zamknięte piaszczystym wzniesieniem (wałem wydmowym) opadającym lekko w kierunku zachodnim. Utworzono tu rezerwat przyrody, by chronić unikatową roślinność torfowiska wysokiego o wyraźnej kępkowej strukturze z rzadkim zespołem roślin wełnianki pochwowatej i torfowca odgiętego.
 
Flora liczy 37 gatunków roślin. Zasadniczy jej zrąb stanowią pospolite rośliny borowe: sosna pospolita, borówka czarna, wrzos pospolity i borówka brusznica. W obrębie torfowiska spotkać można obficie występują krzewinki i rośliny będące charakterystycznymi gatunkami dla zespołów torfowisk wysokich, np. modrzewnicę zwyczajną i żurawinę błotną. Z roślin rzadkich rosną m.in.: rosiczka okrągłolistna i długolistna, kruszyna pospolita, bagnica torfowa i żurawina. Bagno zwyczajne, turzyca skąpokwiatowa i przygiełka biała należą do grupy reliktów glacjalnych i postglacjalnych. Z gatunków pospolitych wymienić należy należy: brzozę brodawkowatą, jarzęba pospolitego, wierzbę uszatą i siedmiopalecznika błotnego. Z rzadkich gatunków zwierząt stwierdzono występowanie rzekotki drzewnej, żmii zygzakowatej i ropuchy paskówki. Na teren ten zlatuje szereg ptaków, m.in. dzięcioł czarny.
Tagged under: Kotlina Sandomierska

loga2
Projekt Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik) współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

 

Strona www.karpaty.turysyka.pl została rozbudowana w ramach zadania publicznego pn. "Rewitalizacja Drogi msit logo 182x182św. Jakuba na Podkarpaciu - VIA REGIA" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.